Upis službene e-mail adrese poslovnog subjekta u Sudski registar je besplatan za sve subjekte i svi ga oni moraju napraviti do 1. rujna 2020.

Ministarstvo pravosuđa s tim je objašnjenjem presjeklo žustru raspravu o, navodno, novom nametu, a koju je na Facebook grupi Udruge Glasa poduzetnika pokrenuo vlasnik riječke tvrtke Euro Bus Alan Heigl.

Njemu je Trgovački sud u Rijeci naplatio 250 kuna pristojbi za upis e-maila u Sudski registar, a javni bilježnik 260 kuna naknade. Heigl je to opisao kao novi namet.

No, iz odgovora Ministarstva pravosuđa koji je uslijedio par dana kasnije jasno je da naplate nije smjelo biti. Navode da se upis službene e-mail adrese radi po Pravilniku o načinu upisa u Sudski registar preko u njemu propisanog obrasca.

Ovdje možete preuzeti propisani obrazac za upis službene e-mail adrese u Sudski registar.

“Za podnošenje zahtjeva za upis i promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba, jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi to nije propisano”, navode u Ministarstvu pravosuđa.

Pojašnjavaju da poslovni subjekt mora imati barem jedan e-mail u Registru, upisati ga najkasnije tri mjeseca nakon osnivanja.

Sve pravne osobe moraju u roku od godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-komunikacije sa sudovima Ministarstva pravosuđa.

Svi koji ne registriraju e-mail ne mogu elektronički komunicirati sa sudovima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, stečajnim upraviteljima; te si ne mogu time smanjiti troškove.

Upisana adresa elektroničke pošte služit će sudovima za službenu komunikaciju s poslovnim subjektom, što bi trebalo ubrzati i smanjiti troškove komunikacije

U nastavku donosimo kompletan tekst pojašnjenja.

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 19. travnja 2019. godine propisana je obveza upisa bar jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa. Da bi se ova pravila mogla provesti donesen je i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar, kojeg je donio Ministar pravosuđa, objavljen u NN 121/2019. od 11. prosinca 2019. te je stupio na snagu u roku osam dana od dana objave.

U Pravilniku je propisano da zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu te je također propisan obrazac koji se koristi za dostavu elektroničke adrese sudskom registru, a koji svojim članovima šaljemo u prilogu u idućem newsletteru.

Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Ta obveza je u osnovi bila u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu Pravilnika za sve pravne osobe upisane u sudski registar. Sudski registar ipak ne kažnjava odmah osobe koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze, jer je u čl. 81. ZSR-a propisano da se prvo rješenjem opomenu osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu te da ih se poziva da ispune predmetnu obvezu u roku od 15 dana i istodobno se izriče novčana kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom naknadnom roku. Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz tog rješenja u ostavljenom roku, tek će se onda provest postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne.

Za podnošenje zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu. Obrazac se ispuni i pošalje Trgovačkom sudu preporučeno bez javnog bilježnika i bez pristojbe.

Pozivamo sve subjekte upisane u sudski registar da ispune svoju obvezu te dostave nadležnom Trgovačkom sudu popunjen obrazac kako bi pospješili digitalizaciju Trgovačkog suda koji ide u dobrom smjeru.

Rok (do opomena) za upis je 1.rujna 2020.

Udruga glas poduzetnika